รถกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์


 

เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่คนให้ความสนใจในด้านพลังงานแสงอาทิตย์มมากขึ้น เพราะในทุกๆวัน จะมีแสงแดด จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีหมด การนำระบบโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆมีมากมาย เช่น ในด้านการนำไปติดตั้งเป็นหลังคาบ้าง หรือนำไปเป็นพลังงานในการสูบน้ำบ่อบาดาล หรือนำไปทำเป็นเสาไฟโซล่าเซลล์ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อีกอย่างได้คือ…

รถกอล์ฟโซล่าเซลล์

รถกอล์ฟโซล่าเซลล์
รถกอล์ฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันส่วนมาก มักจะเป็นรถกอล์ฟที่ใช้กำลังไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้รถกอล์ฟจะต้องชาร์จไฟฟ้า แต่ไม่นานมานี้ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า ที่มีการติดตั้งแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อชาร์จแบตเตอร์รี่แทนการชาร์จไฟฟ้าแบบเดิม เพื่อให้เกิดลดต้นทุนค่าไฟ และลดมลพิษ โดยมีอุปกรณ์ในการติดตั้งดังนี้
แผงโซล่าเซลล์
1. แผงโซล่าเซลล์ ในระบบของรถกอล์ฟโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการรับแสงแดดเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นกระแสตรง
 1. เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่
  2. เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่ ในระบบของรถกอล์ฟโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่

 

 1. แบตเตอรี่
  3. แบตเตอรี่ ในระบบของรถกอล์ฟโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ยามที่จำเป็น เช่น ถ้าตกกลางคืน แผงโซล่าเซลล์จะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีแสงแดด แต่เรายังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาใช้ต่อได้

หลักการทำงานของรถกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์


รถกอล์ฟโซล่าเซลล์
รถกอล์ฟแบบ 36DCV และติดแผ่นโซล่าเซลล์ด้านบนหลังคา เพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ และแผ่นโซล่าเซลล์นี้ จะใช้ขนาด 40 วัตต์จำนวน 6 แผงโดยต่อ อนุกรม 3 แผง โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่รับแสงแล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยังเครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่ เพื่อให้มีการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ก่อน เข้าไปชาร์จที่แบตเตอรี่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำรอง

รถกอล์ฟโซล่าเซลล์มีจุดเด่นคือ…

เราสามารถมีไฟฟ้าจ่ายโดยที่จะชาร์จพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องไปเสียบปลั๊ก เพราะได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และยังได้ใช้พลังงานที่สะอาดไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

รถกอล์ฟโซล่าเซลล์มีข้อจำกัดคือ…

ถ้าหากรถกอล์ฟโซล่าเซลล์อยู่ตรงที่ไม่มีแสงแดด รถกอล์ฟนี้จะไม่มีพลังงานไฟฟ้าเพราะแผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตได้  แถมยังมีความจุของไฟฟ้าที่น้อย ทำให้ยังคงต้องใช้ระบบการชาร์จไฟฟ้าเข้ามาช่วย เพื่อให้ใช้งานได้นาน หรือทดแทนในช่วงที่ไม่มีแสงแดด

กังหันชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

กังหันชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์


ในปัจจุบันนั้นทรัพยากรน้ำในแหล่งต่างๆ เสื่อมโทรมลงมาก น้ำถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างมาก แต่กลับถูกมนุษย์ทำลายแล้วไม่ดูแลรักษา ทั้งการปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำครอง ทำให้น้ำไม่สะอาด มีมลพิษเจือปน จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และตายไป และยังส่งผลต่อชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้นๆ

วิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่น่าสนใจวิธีหนึ่งก็คือ “โซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนา”

โซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนา
ลักษณะของกังหันน้ำชัยพัฒนาจะเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยน้ำ สามารถเติมอากาศลงในน้ำเสียเพื่อปรับสภาพให้น้ำดีขึ้นโดยมีหลักการดังนี้

หลักการโซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนา

 • ส่วนตัวโครงของโซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนาจะเป็นรูป 12 เหลี่ยม จะมีซองบรรจุน้ำติดตั้งโดยรอบทั้งหมดจำนวน 6 ซอง ซึ่งรูของซองน้ำจะพรุนเพื่อให้น้ำไหลกระจายตัวเป็นฝอย ซองน้ำนั้นจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์ ซึ่งการจ่ายไฟให้มอเตอร์จะมาจากแหล่งจากคือแผงโซล่าเซลล์ที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านบนกังหันน้ำ เมื่อมีแสงแดดแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยังมอเตอร์ เพื่อให้ซองน้ำเคลื่อนที่หมุน
 • ซึ่งการเคลื่อนที่ของการหมุนของซองน้ำ จะวิดตักน้ำด้วยความเร็วที่สามารถวิดน้ำลึกลงไปจากใต้ผิวน้ำประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วจะยกน้ำสาดขึ้นไปกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ำได้สูงถึง 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศได้มากขึ้นและส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว
กังหันน้ำชัยพัฒนา
 •  เมื่อโซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนาหมุนน้ำเสียจะถูกสาดกระจายขึ้นไปสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงมายังผิวน้ำนั้น ทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน้ำด้วย ในขณะที่ซองน้ำจะเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้ำแล้วเมื่อกดลงไปใต้ผิวน้ำนั้นจะทำให้เกิดการอัดอากาศภายในซองน้ำภายใต้ผิวน้ำ จนกระทั่งซองน้ำจมน้ำเต็มที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงมากขึ้น
 • หลังจากที่น้ำที่ได้รับการเติมอากาศแล้วจะเกิดการถ่ายเทของน้ำเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้ำ รวมทั้งการโยกตัวของทุ่นลอยในขณะทำงานสามารถผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน้ำในระดับความลึกใต้ผิวน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงทำให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการทำให้เกิดการไหลของน้ำเสียไปตามทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน
โซล่าเซลล์กังหันชัยพัฒนา
ในปัจจุบันจึงมีการนำโซล่าเซลล์กังหันน้ำชัยพัฒนาไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำ หนองน้ำ คลอง บึง ลำห้วย ฯลฯ นอกจากนั้นโซล่าเซลล์กังหันชัยพัฒนายังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ เพราะแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ในการหมุนกังหันมาจากแผงโซล่าเซลล์นั้นเอง แถมยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลเลวร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอักด้วย

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์


ในระบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะมีอุปกรณ์หลักๆ คือ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ และแบตเตอรี่ ในที่นี้ขออธิบายการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ จุดที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์มีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่หลายประการ ดังนี้

 

 1. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควรให้ใกล้กับแผงโซล่าเซลล์

  อินเวอร์เวอร์เตอร์ที่ติดตั้งใกล้กับแผงโซล่าเซลล์
  เนื่องจากการวางใกล้กันจะทำให้ประหยัดสายไฟของฟ้ากระแสตรง(DC) ที่เดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปยัง ตู้ Combiner Box ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะติดตั้งในห้อง Inverter Room จะมีบางพื้นที่ที่ติดตั้งตู้ Combiner Box บนหลังคาที่ใกล้กับแผงโซล่าเซลล์ แล้วจึงดึงสายไฟที่มีการรวมหลายStringแล้ว ไปยังห้อง Inverter Room อีกทั้งถ้าหากติดตั้ง Inverter ห่างจากแผงโซล่าเซลล์มากเกินไป เป็นระยะร้อยๆเมตร อาจจะมีผลเรื่องแรงดันตกคร่อม ซึ่งเราก็ต้องเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วย
 2. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควรให้ใกล้กับห้อง MDB

  ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ใกล้ตู้MDB
  เนื่องจากเราต้องนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากอินเวอร์เตอร์มาเชื่อมต่อขนานเข้ากับตู้ MDB เพื่อส่งต่อไปโหลดทั่วทั้งโรงงาน ดังนั้นเมื่อเราติดตั้งไว้ใกล้กับตู้ MDB ก็ทำให้ใช้สายไฟฟ้าส่งไฟฟ้ากระสลับ( AC) สั้นลงด้วยก็จะทำให้สามารถที่จะประหยัดค่าสายไฟฟ้า อีกทั้งหากระยะสายยาวเกินเป็นระยะร้อยๆเมตร เราก็ต้องเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นไปอีก เพื่อป้องกันแรงดันตกคร่อม
 3. ควรติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

  อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  ควรติดตั้งในบริเวณที่มีหลังคา กันแดดกันฝนได้ เพราะตัวอินเวอร์เตอร์เมื่อทำงานแล้วจะมีความร้อนออกมาจากตัวอุปกรณ์พอสมควร และสามารถติดตั้งในห้องแอร์ได้ ถ้าห้องนั้นติดตั้งแอร์สำหรับอุปกรณ์อื่นๆอยู่แล้ว และสามารถรองรับความร้อนที่เพิ่มขึ้นของตัวอินเวอร์เตอร์ได้ แต่ถ้าหากจะติดตั้งแอร์เพื่อมารองรับตัวอินเวอร์เตอร์อย่างเดียว ก็อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเกินไป เพราะตัวอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จะสามารถทนแดด ทนฝน ทนฝุ่นได้ระดับ IP65 ( IP65 คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทั้งหลาย โดยค่า 65 หมายถึง สามารถป้องกันฝุ่นได้ และสามารถป้องกันน้ำได้ระดับหนึ่ง) ประกอบกับที่เราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ก็เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า แต่เรากลับไปติดตั้งแอร์ จะเป็นการเพิ่มภาระทางไฟฟ้าเข้าไปอีก ทั้งๆที่อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ สามารถทนแดด ทนฝนได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องอยู่ภายในร่ม
สิ่งที่ควรคำนึงเป็นสำคัญในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ก็คือ ความปลอดภัย ผู้ติดตั้งต้องเป็นบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยต้องออกแบบระบบป้องกันทั้งต่อผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ทุกชิ้น อุปกรณ์ป้องกัน และสายป้อนต้องมีขนาดหรือพิกัดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สำหรับเงื่อนไขให้มีการยอมรับได้ตามมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าต้องทำการติดตั้งตัวกรอง RFI ระหว่างแหล่งจ่ายกับอินเวอร์เตอร์

ชาร์จโทรศัพท์ด้วย…พาวเวอร์แบงค์โซล่าเซลล

โซล่าพาวเวอร์แบงค์

(Solar Power Bank)


ในยุคสมัยนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ โทรศัพท์ ซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนจะมีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย เป็นที่ทุกคนมีไว้เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกัน อ่านข่าวสารบ้านเมือง เล่นเกมส์ หรือทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นหากโทรศัพท์เกิดแบตเตอรี่หมดในขณะที่เราใช้งานอยู่ คงเป็นเรื่องที่ไม่สนุกแน่เลย

นวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างที่ก็คือ… “โซล่าพาวเวอร์แบงค์”

โซล่าพาวเวอร์แบงค์
โซล่าพาวเวอร์แบงค์นั้นเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟแบบพกพา ที่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้พื่อชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าชาร์จเก็บไว้ในพาวเวอร์แบงค์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ชาร์จไฟเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ เช่น iPhone, Samsung หรือแทปเล็ตiPad ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องพกสายชาร์จเพื่อมาชาร์จพาวเวอร์แบงค์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าอีกด้วย โซล่าพาวเวอร์แบงค์นั้นมีขนาดที่เล็กกระทัดรัด สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ จุดเด่นที่สำคัญคือ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเตรียมไว้จากที่บ้าน ก็สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์แทน

โซล่าพาวเวอร์แบงค์มีวิธีใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีใช้งานโซล่าพาวเอร์แบงค์
1.) สามารถชาร์จโซล่าพาวเวอร์แบงค์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คือหันแผงโซล่าเซลล์ไปยังแสงอาทิตย์ เพื่อให้แผงโซล่าได้รับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพียงเท่านี้ก็สามารถชาร์จไฟเข้าพาวเวอร์แบงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2.) หรืออีกวิธีหนึ่งสามารถชาร์จโซล่าพาวเวอร์แบงค์โดยใช้ไฟฟ้า คือเสียบกับ Adapter ปลั๊กไฟบ้าน ซิ่งมีลักษณะแบบเดียวกับการชาร์จพาวเวอร์แบงค์ทั่วๆไป

โซล่าพาวเวอร์แบงค์มีประโยชน์อะไรบ้าง?

โซล่าพาวเวอร์แบงค์สามารถชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หากเกิดปัญหาคือลืมชาร์จโซล่าพาวเวอร์แบงค์เตรียมไว้ ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง หรือหากต้องใช้ GPS ในการเดินทางในป่าหรือสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการชาร์จ ก็สามารถมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือก นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย, รักษ์โลก, ช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถใช้ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้ได้กับโทรศัพท์สมาร์โฟนทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มีขนาดที่เล็กพกพาได้สะดวก มีความจุไฟมากกว่าแบตเตอรี่ในเครื่องสมาร์ทโฟนหลายเท่าตัว
โซล่าพาวเวอร์แบงค์
โซล่าพาวเวอร์แบงค์ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่เราอยู่ในขณะเดินทาง  หรืออยู่นอกบ้านแล้วไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่จะชาร์จประจุพลังงานให้กับพาวเวอร์แบงค์ได้  โซล่าพาวเวอร์แบงค์นับว่าเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องโซเชียลทั้งหลาย

 

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์


พลังงานแสงอาทิตย์ที่เรารู้จักกันเป็นพลังงานที่มีจำนวนมหาศาลแก่โลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุด เพราะหากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ แสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆอันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ประโยชน์จากดวงอาทิตย์มีอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือแสงอาทิตย์ที่เราสามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยการนำเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้ มักจะนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอด ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถนำไปติดตั้งที่หลังคาบ้านได้ หรือที่เราเรียกว่า… “หลังคาบ้านโซล่าเซลล์”

หลังคาบ้านโซล่าเซลล์

หลังคาโซล่าเซลล์

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า(กระแสตรงDC) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาอะไรมาก สามารถใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย มีประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาด ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวก

ก่อนที่จะติดตั้งควรรู้อะไรเกี่ยวกับหลังคาบ้านโซล่าเซลล์

อุปกรณ์ของระบบหลังคาโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ในระบบหลังคาโซล่าเซลล์

อุปกรณ์หลักๆ มีอยู่ 4 ส่วนคือ 1. แผงโซล่าเซลล์ มีหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะได้ออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 2. อินเวอร์เตอร์ มีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ที่เป็นกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ 3. แบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในตอนที่ไม่มีแสงแดดแล้ว 4. โซล่าชาร์จเจอร์ มีหน้าที่ในการปรับแรงดันให้มีค่าที่เหมาะสมก่อนนำไปชาร์จที่แบตเตอรี่

ติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์แล้วได้อะไรบ้าง?

ระบบออนกริดกับระบบออฟกริด

ประโยชน์หลักๆ คือเราสามารถผลิตไฟฟ้ามาใช้เองได้บางส่วน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในบ้านได้ ใช้เป็นไฟสำรองแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไฟตก ไฟดับได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟให้ภาครัฐเมื่อต่อระบบแบบออนกริด หรือจะต่อแบบที่ไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าก็ได้เรียกว่าระบบออฟกริด

ต้องใช้โซล่าเซลล์ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับบ้านเรา?

ต้องดูว่าเราต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมากน้อยเพียงใด อาจเลือกตามกิโลวัตต์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้

รูปแบบของโซล่าหลังคามีให้เลือกแบบไหนบ้าง?

ในสมัยนี้โซล่าเซลล์มีการออกแบบมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบแทนกระเบื้องหลังคา แบบโค้งงอตามหลังคา หรือแบบกระจกซึ่งสามารถรับแสงได้และเลือกสีได้ตามต้องการ โดยแต่ละแบบอาจจะมีประสิทธิภาพ ราคา และความเหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ควรติดโซล่าเซลล์ในทิศไหนดี?

ในปัจจุบันมีการวิจัยสรุปแล้วว่าควรติดในทิศใต้ ทำมุมประมาณสิบห้าองศา เพื่อที่จะได้รับแสงแดดได้สูงสูดตลอดทั้งปี และบริเวณหลังคาจะต้องไม่มีต้นไม้มาบังแสงแดด

ดูแลบำรุงรักษายากหรือไม่?

การทำความสะอาดหลังคาโซล่าเซลล์

ดูแลความสะอาดของแผงอย่าให้ฝุ่นเกาะมากเกินไป ควรหมั่นตรวจสอบว่ามิเตอร์ค่าไฟทำงานได้ปกติ กำลังไฟฟ้าสม่ำเสมอ โดยดูจากอินเวอร์เตอร์

คุ้มค่าไหมที่ติดตั้ง?

การพิจารณาว่ามันคุ้มค่ากับการเสียเงินติดตั้งหรือไม่ ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคน หากเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เลือกขนาดที่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ก็สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว นอกจากนั้นเราก็ได้ใช้พลังงานสะอาดและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หน้าต่างพลังงานแสงอาทิตย์

หน้าต่างพลังงานแสงอาทิตย์


พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ที่มีการนำความรู้เรื่องนี้ไปประยุกต์ประดิษฐ์ สิ่งของต่างๆเช่นโซล่าเซลล์ มีการผลิตแผงโซล่าเซลล์ไปใช้ประโยชน์ต่างๆนาๆมากมาย ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นหลังคา ใช้ติดตั้งกับเครื่องสูบ และสามารถนำไปติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งในบ้านเรือนได้ นั้นก็คือ “หน้าต่างโซล่าเซลล์”
หน้าต่างโซล่าเซลล์แบบโปร่งแสง

ไอเดียเรื่องพลังงานทดแทนมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรารู้จักกันหรือก็คือ โซล่าเซลล์ เพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า นักวิจัยได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า TLSC ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์ที่โปร่งแสงชนิดแรกของโลก แผ่นโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะสามารถรับแสงในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องตกกระทบไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในปริมาณ5 เปอร์เซ็นต์ของแสงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปริมาณที่น้อย แต่มันเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในบ้าน หรือถ้าติดตั้งกระจกโซล่าเซลล์ที่ตึกสูง ก็จะช่วยผลิตพลังงานสะอาดได้จำนวนมาก

การผลิตหน้าต่างโซล่าเซลล์

การเคลือบผิวแผ่นกระจกของหน้าต่างโซล่าเซลล์นั้นจะเคลือบด้วยสารที่ไวต่อการเกิดปรากฏการณ์ photovoltaic ซึ่งก็คือการที่อนุภาคของสารตั้งต้นได้รับแสงส่องกระทบแล้วทำให้ประจุไฟฟ้าของสารนั้นได้รับพลังงานจากแสงมากพอจนหลุดออกจากอะตอม เกิดเป็นการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเป็นที่มาของกระแสไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่างๆคือ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และส่วนผสมพิเศษเฉพาะของหน้าต่างโซล่าเซลล์ ซึ่งชั้นของสารที่ถูกเคลือบมาเป็นพิเศษนี้เองที่จะทำหน้าที่ดูดซับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วทำการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
การผลิตโซล่าเซลล์โปร่งแสง
สารพิเศษของหน้าต่างโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการเคลือบจะทำโดยการเคลือบสารซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวภายใต้อุณหภูมิห้องปกติ ก่อนที่จะนำสารไปเคลือบแห้งในอุณหภูมิห้องที่ต่ำลง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้ชั้นฟิล์มของสารที่เคลือบไว้มีสภาพโปร่งใส โดยวิธีการเคลือบนี้สามารถทำได้ทั้งบนพื้นผิวกระจก และพลาสติกใส

การนำโซล่าเซลล์แบบโปร่งแสงมาทำเป็นกระจกหน้าต่าง
ส่วนใหญ่แผ่นโซล่าเซลล์นั้นจะทึบแสงและมีสีเข้ม แต่โซล่าเซลล์ที่ใช้ทำหน้าต่างโซล่าเซลล์นี้มีลักษณะที่พิเศษคือมีความโปร่งแสง ดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นการฉีกกฎข้อจำกัดเดิมๆ ทำให้เรื่องตำแหน่งการติดตั้งใช้งานแผงโซล่าเซลล์ ที่จำเป็นจะต้องไปตั้งในพื้นที่กลางแจ้งรับแสงจ้า หรือไม่ก็บนหลังคาอาคารต่างๆ เพราะด้วยความที่มันโปร่งใสแสงส่องผ่านได้ จึงสามารถนำหน้าต่างโซล่าเซลล์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งเป็นหน้าต่างอาคารนั้นก็เป็นไปได้ ทำให้อาคารแต่ละหลังมีพื้นที่เพื่อการติดตั้งโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้มากขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมในอนาคตที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

มาดูวิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED กันเถอะ

มาดูวิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED กันเถอะ

______________________________________________________

หลอดไฟที่ใช้ในปัจจุบันที่มักจะนิยมใช้กันก็คงไม่พ้นหลอด LED เพราะเป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า มักจะใช้ในสำนักงาน โรงงาน ห้างร้านต่างๆ จะยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ จึงช่วยลดงานการซ่อมบำรุง มีการกินไฟต่ำ มีความคงทนสูงต่อการใช้งาน และแบตเตอรี่มีน้ำหนักเบา ราคาซื้อใหม่จะถูกลงมาก ในยุคนี้หลอดไฟ LED จึงกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ และแสงไฟที่ไม่เป็นอันตราย

หลักการเลือกซื้อหลอด LED สามารถดูได้ตามดังนี้

1) หลอดขาวขุ่นหรือหลอดใส

 

หลอดขาวขุ่นกับหลอดใส
การซื้อหลอดไฟแบบขุ่นหรือใส ต้องคำนึงถึงสถานที่ที่เรานำไปติด หลอดไฟแบบใสเหมาะสำหรับโคมไฟที่ออกแบบมาให้สร้างลวดลายบนผนังยามเปิดไฟ ส่วนหลอดขุ่นให้แสงที่สม่ำเสมอ

2) ลักษณะขั้วหลอดไฟ

 

ขั้วหลอดไฟ
 
ลักษณะหลอดไฟในสมัยนี้มีอยู่หลายแบบ ซึ่งมีหลอดไฟ LED ที่มีขั้วแบบมาตรฐานให้เลือกใช้กับโคมไฟแบบต่างๆ

3) ระดับความสว่างที่ต้องการ

 

ระดับความสว่าง
ระดับความสว่างถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกหลอดไฟ LED โดยมีหลายเกรดหลายระดับ ขึ้นอยู่กับชนิด Chip LED
หน่งยลูเมน (lm) เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณแสงหรือกำลังความสว่าง เมื่อเปรียบเทียบค่าลูเมนของหลอดไส้ หลอดไส้ขนาด 100 วัตต์ ให้แสงสว่าง 400 ลูเมน เทียบเท่าหลอดไฟ LED ที่กินไฟเพียง 5 วัตต์เท่านั้น แอลอีดี ออนโฮม มีหลอดไฟหลายรุ่นให้เลือก และมีกำลังไฟหลายขนาด และค่าลูเมน ตามกำลังไฟให้ได้เลือกกัน

4) แสงนวลหรือแสงสีขาว

 

แสงนวลกับแสงสีขาว

สีของแสงไฟนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริเวณที่เราจะทำกิจกรรมอะไร แสงของหลอดไฟส่วนใหญ่ จะมี 2 แสง คือ แสงนวล WarmWhite และ แสงขาว Day light หลอดไฟ LED สีวอร์มไวท์จะให้แสงนวลตาและอบอุ่นเหมาะแก่การพักผ่อน สีคูลไวท์หรือแสงเดย์ไลท์นั้นเหมาะใช้ในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างมากๆ เช่น โต๊ะทำงานหรือห้องครัว ฯลฯ

5) สวิตช์หรี่ไฟ

หลอดไฟ LED มีที่หรี่ไฟได้และหรี่ไม่ได้เพียงสังเกตุที่สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

6) รูปทรงของหลอดไฟ

รูปทรงของหลอดไฟ

หลอดไฟ LED มีให้เลือกรูปทรงอยู่หลายรูปแบบ เช่น หลอดจำปา ให้แสงคล้ายแสงเทียนเหมาะสำหรับโคมไฟประดับบ้าน หลอดทรงกลม เหมาะสำหรับโคมไฟและโป๊ะโคมที่ออกแบบมาให้สร้างลวดลายบนผนังยามเปิดไฟ หลอดทรงยาว ให้แสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออน เหมาะสำหรับให้แสงสว่าง

7) มุมกระจายของแสง

 

มุมกระจายของแสง

ปกติหลอดไฟ LED นั้นเป็นแสงแบบพุ่งตรง แบบที่นำมาทำไฟฉาย คือแสงมีลักษณะพุ่งแต่ไม่กระจาย ดังนั้นเวลาไปใช้ทำไฟทางจริงๆจะสว่างแค่เป็นเฉพาจุด เรื่องกระจายแสงนี้บางทีอาจจะสำคัญกว่าความสว่างที่จุดใดจุดหนึ่งของหลอดไฟ LED เสียอีก ทั้งนี้การกระจายแสงขึ้นอยู่กับ รีเฟลกเตอร์ ของโคมไฟแต่ละรุ่น ซึ่งมีองศาต่างกัน

 

อุปกรณ์ระบบแผงโซล่าเซลล์

 

อุปกรณ์ระบบแผงโซล่าเซลล์

___________________________________________________________

 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนในด้านของพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบในระบบดังนี้

1.แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

Solar Panel
เป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์ที่ทำจากผลึกซิลิกอนถูกแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และโพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ทั้งสองแบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่ที่ขนาดกำลังวัตต์เท่ากัน แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะการทำโซล่าฟาร์มในต่างประเทศที่ราคาที่ดินสูง แต่สำหรับประเทศไทยเรื่องพื้นอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ที่ราคาประหยัดกว่าได้

2.เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ  (solar control charger)

solar control charger
เป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่จะใช้สำหรับควบคุมชาร์จไฟที่ได้จากแผงเข้าเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ มีให้เลือกหลายชนิด เลือกให้ตรงตามขนาดวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ หรือมากกว่าเล็กน้อย เพื่อความทนทานชาร์จลงแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ส่วน 10 แอมแปร์ นั้นไม่ใช่ขนาดแบตเตอรี่ แต่เป็นขนาดโซล่าที่ใช้ได้ แผงโซล่าแต่ละขนาดจะมีค่ากระแสไฟฟ้าบอกที่ฉลากอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ ถ้าค่ากระแสไฟฟ้านั้นไม่เกิน 10 แอมแปร์ ก็เป็นใช้ได้ ถ้าเกินก็ต้องใช้รุ่น 20 แอมแปร์ เช่นนี้เป็นต้น

3.แบตเตอร์รี่ (Battery)

 

Battery
เป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่มีไว้สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ ควรเลือกให้มีขนาดความจุของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการเก็บไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่หน้าที่ของมันคือเก็บพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มันไม่ได้มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าที่ได้ต่อชั่วโมงที่จะส่งมาเก็บในแบตเตอรี่ ในการเพิ่มจำนวนหรือขนาดแบตเตอรี่เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่เก็บไฟฟ้าเท่านั้น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าคือแผงโซล่าเซลล์ ดังนั้น หากขนาดแผงโซล่าเซลล์ยังเท่าเดิม ปริมาณกำลังไฟฟ้า
แบตเตอรี่แบบจ่ายประจุสูง (Deep discharge battery) เป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะจะใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด เพราะถูกออกแบบให้สามารถจ่ายพลังงานปริมาณเล็กน้อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ โดยไม่เกิดความเสียหาย เราจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่เก็บ อยู่ในแบตเตอรี่นี้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหาย

4.อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟ (inverter)

inverter
เป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่มีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ ควรเลือกซื้อตามขนาดกำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เรารวมไว้โดยให้ขนาดกำลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์มากกว่า กำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์เพื่อความทนทาน เช่นทีวีคุณใช้ไฟฟ้า 60 วัตต์ ควรเลือกซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ ขนาด 100 วัตต์ ความเหมือนที่แตกต่างของอินเวอร์เตอร์กับงานโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรง จากรถยนต์,โซล่าเซลล์,กังหันลม เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (ไฟบ้าน) กันอย่างแพร่หลาย แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ปัจจุบันมีอินเวอร์เตอร์ อยู่สองแบบหลักๆที่ใช้ในการแปลงไฟและใช้ในระบบประหยัดพลังงาน

 

ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar street light)


ไฟถนนโซล่าเซลล์

แสงไฟในยามค่ำคืนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งตามบ้านเรือน หรือตามท้องถนน เพราะหากไม่มีแสงไฟก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เกิดการสูญเสีย ดังนั้นเราจึงมาไฟถนน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือไฟถนนที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเองได้โดยไม่ต้องจ่ายไฟจากการไฟฟ้า นั้นก็คือ ไฟถนนโซล่าเซลล์หรือไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนประกอบหลักของไฟถนนโซล่าเซลล์

 1. แผงโซล่าเซลล์ จะทำงานหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
 2. ตัวควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ มีความสามารถในการตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ และฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการปิดเปิด เพื่อให้คงความสว่างได้ตลอดทั้งคืน และเป็นตัวจัดการกับไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ให้เหลือพอที่จะสามารถจ่ายในช่วงวันที่ฝนตกหนักมากอีกด้วย
 3. แบตเตอรี่ มีหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า
 4. หลอดไฟหรือโคมไฟ หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กับระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จะนิยมใช้แบบLED
 5. เสาไฟและตู้ใส่อุปกรณ์ การวางเสาไฟฟ้าต้องคำนึงถึงความกว้างของถนน ระยะห่างระหว่างเสา มาตรฐานของถนนแต่ละประเภท และความสวยงามของภูมิทัศน์ด้วย

หลักการทำงานไฟถนนโซล่าเซลล์

หลักการทำงานไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์ทำงานในตอนกลางวันโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ในการทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จะได้ออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าตัวควบคุมการชาร์จเพื่อปรับค่าแรงดันให้มีความเหมาะสมกับแบตเตอรี่ จากนั้นกระแสไฟฟ้านี้จะถูกชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อถึงเวลากลางคืนตัวแผงโซล่าเซลล์ของไฟถนนโซล่าเซลล์จะไม่สามารถทำงานได้ พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟต้องใช้จึงต้องดึงมาจากแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดของไฟถนนโซล่าเซลล์นั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้กับระบบไฟถนนโซล่าเซลล์จะนิยมใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED เนื่องจากหลอด LED นั้นสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ให้ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้านเรือน 220V ทำให้การใช้งานง่ายและมีเสถียรภาพสูง และหลอดไฟฟ้าแบบ LED lamp ในปัจจุบันก็ถูกออกแบบมาให้มีความสว่างสูง ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ หรือฟลูออเร้นเซ้นปกติได้ เพราะสามารถประหยัดไฟฟ้ากว่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์ LED เป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ โดยใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าจากแสงได้ไม่จำกัด มีความคุ้มค่าด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อตอบสนองการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ

 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์


 

ในปัจจุบันการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์มีในหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือการนำมาติดตั้งกับเครื่องสูบน้ำหรือปั้มน้ำ ที่เราเรียกกันว่า ปั๊มน้ำโซลล่าเซลล์

หลักการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

หลักการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

แผงโซลล่าเซลล์จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) แล้วจะไหลเข้าไปในอินเวอร์เตอร์ที่มีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) หลังจากนั้นจะไหลเข้าตัวปั้มน้ำให้ทำการสูบน้ำขึ้นมา ซึ่งตัวปั้มน้ำนั้นจะหยุดทำงานเองเมื่อน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้ง และหยุดทำงานเมื่อเวลาที่แสงหมดหรือตอนกลางคืน ถ้าหากต้องการใช้ในเวลากลางคืน จะต้องต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อใช้เก็บประจุไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ และคอนโทรลชาร์จที่ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่และการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งไปให้โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

ข้อดีของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

1. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและน้ำมันสำหรับการสูบน้ำ   แบบเดิมได้

2. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ปลด           ปล่อยมลพิษหรือของเสียสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ

3. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนาน ในกรณีที่ไม่มีการชำรุดหรือเกิดความเสียหาย จะสามารถอยู่ได้ประมาณ 20-25 ปี แต่ถ้าในกรณีที่นำมาใช้งานตามความเหมาะสม ไม่ใช้งานมากเกินก็จะอยู่ได้ประมาณ 5 ปี

4. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งการดัดแปลงเป็นรถเข็นโซล่าเซลล์ ที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ไปตามแนวคันนาหรือพื้นที่ในการเกษตรได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถทำการสูบน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น

 

 การดูแลรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

 

1.แผงโซล่าเซลล์ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ผ้าสะอาดหรือใช้น้ำฉีดที่แผงได้เลย เนื่องจากระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับกลางแจ้ง พร้อมสำหรับการถูกฝนถูกลมอยู่แล้ว ส่วนความถี่ในการทำความสะอาด ควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง หรือถ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีฝุ่นละอองมาก ก็แนะนำให้ทำบ่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพราะฝุ่นหรือคราบสกปรก จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ด้อยลง และทำให้การผลิตไฟฟ้าทำได้อย่างไม่เต็มที่

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

   2.ปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำ ควรใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี ให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่อง ควรมีการหมั่นตรวจตราความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรโหมใช้งานหนักมากเกินไป เพราะจะทำให้ปั้มน้ำเกิดความเสื่อม ส่งผลทำให้อายุการใช้งานของปั๊มลดน้อยลง นอกจากนี้ในส่วนของสายพานมู่เล่ย์ ก็ด้วย

แผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ทุกขนาด ผ่านมาตรฐานการผลิต พร้อมอุปกรณ์ครบวงจร โทร 062-8800-125 line id : sunnergy