หน้าแรก

รับซื้อไฟฟ้า
การไฟฟ้าขยายเวลารับซื้อไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัย ปี 2563

ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ครบวงจร แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์(Deep cycle) ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ออนกริด โซล่าเซลล์ไฮบริด โซล่าปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์  ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร 
  แผงโซล่าเซลล์ทั้งชนิดPolycrystalline  and  Mono Crystalline , Semiflex (แบบโค้งงอได้)
 โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar charge  controller) ทั้งแบบ MPPT และ PWM 
   อินเวอร์เตอร์แปลงไฟโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ออฟริด ทั้งชนิด Pure sine wave  and Modify sine wave  อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง  Grid tie Inverter อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Hybrid inverter โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ Solar Pumping Inverter 
  ชุดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ ชุดโซล่าเซล์ออฟกริด ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด ชุดโซล่าเซลล์ไฮบริด ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทั้งชนิด DC กระแสตรง และ  ปั๊มน้ำ AC ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปัมน้ำโซล่าเซลล์ไฮบริด AC/DC ชุดไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
  วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน มั่นใจทุกคำสั่งซื้อ ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย ติดตั้งและจัดส่งทั่วประเทศ ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดสำหรับทุกพื้นที่ ระบบโซล่าเซลล์ออนกริดลดค่าไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์ 

–  ออกแบบติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน
–  ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดขายไฟ/ลดบิลค่าไฟฟ้า สำหรับ บ้าน โรงงาน รีสอร์ท ไร่ สวน
–  ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด สำหรับทุกสถานที่
–  ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด
–  ออกแบบติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครบวงจร

รีวิวติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ลดค่าไฟกลางวัน
ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด เฝ้าสวนเย็น ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น