ชาร์จเจอร์แบบ PWM

โซล่าชาร์จเจอร์ แบบ PWM ราคาโรงงาน
โซล่าชาร์จเจอร์ หรือเครื่องควบคุมการชาร์จประจุลงแบตเตอรี่
และบริการหลังการขายที่ดูแลตลอดอายุการใช้งาน
ต้องที่ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์เท่านั้น

โซล่าชาร์จเจอร์/ชาร์จเจอร์/โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์/regulator   
โซล่าชาร์จเจอร์ หรือ
เครื่องควบคุมการชาร์จประจุลงแบตเตอรี่

 
โทร.092-248-2637/
062-880-0125

   ซันเนอร์ยี่โซล่าชาร์จเจอร์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร
แบบ PWM #จัดส่งเร็วทั่วประเทศ เนื่องจากโซล่าชาร์จเจอร์ในระบบโซล่เซลล์ 
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากอีกตัวหนึี่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มีการติดตั่้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดและมีการเปิดใช้งาน ซันเนอร์ยี่โซล่าชาร์จเจอร์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ออกแบบ ผลิต จำหน่าย นำเข้า โซล่าชาร์จเจอร์ และส่งมอบคุณภาพของโซล่าชาร์จเจอร์ อย่างต่อเนื่องถึงลูกค้าคนสำคัญของเรา   
   โซล่าชาร์จเจอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่ จ่ายกระแสไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำตามที่แต่ละยี่ห้อตั้งค่ามา และทำการตัดการจ่ายกระแสไฟเพื่อไปประจุยังแบตเตอรี่เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่สูงตามที่ได้กำหนดไว้เหมือนกัน เพื่อป้องกันการชาร์จเกินค่าที่กำหนด ซึ่งจะทำให้แบตเกิดความเสียหายและทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ชาร์จเจอร์นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ขนาดของชาร์จเจอร์มีตั้งแต่ 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, และ 60Aและแรงดันตั้งแต่ 12-48/96V ขึ้นอยู่กับระบบที่ลูกค้าเลือกใช้งาน

   คำถามที่พบบ่อย   Q/A
1.ทำไมต้องใช้ต้องใช้โซล่าชาร์จเจอร์ในระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด?
>>>เพื่อควบคุมการชาร์จประจุลงแบตเตอรี่ และควบคุมการจ่ายโหลดไฟดีซี(DC ไฟฟ้ากระแสตรง) นอกจากนี้ยังทำให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย และที่สำคัญยังเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จได้เร็วขึ้นกว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่มีโซล่าชาร์จเจอร์

2.โซล่าชาร์จเจอร์/ชาร์จคอนโทรลเลอร์ ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
 >>>ต้องมีการออกแบบให้มีการระบายความร้อนที่ดี และ ใช้อุปกรณ์เกรดคุณภาพดีในการผลิต

3.ทำไมโซล่าชาร์จเจอร์ หรือ โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ถึงมีความแตกต่างทางด้านราคา?
>>> เพราะมีความแตกต่างในด้านการออกแบบ และ ประสิทธิภาพในการทำงานที่ได้ ตลอดไปถึงเกรดของอุปกรณ์แต่ละโรงงานที่เลือกใช้
4.ถ้าเลือกโซล่าชาร์จเจอร์ที่่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์จะเกิดผลอย่างไร?
>>> จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ไม่สามารถชาร์จประจุไฟได้ตามปริมาณการใช้งานในแต่ละวัน และ จะเกิดสะสมไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดก็จะเกิดผลเสียทั้งระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5.โซล่าชาร์จเจอร์จากซันเนอร์ยี่มีการรับประกันสินค้้าและบริการหลังการขายอย่างไร
>>>สินค้าโซล่าชาร์จเจอร์ มีการรับประกันจากโรงงาน  และ มีบริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้าของเราสบายใจ หายห่วง ในการใช้งาน และการบริการหลังการขายเพราะสามารถปรึกษา ทางด้านเทคนิค กีับทีมวิศวกร ช่าง ได้ตลอดอายุการใช้งาน
         เลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพของระบบโซล่าเซลล์

   – PWM 10A 12V/24V USB ราคา 850 บาท

   – PWM 20A 12V/24V USB ราคา 1,000 บาท

   – PWM 30A 12V/24V USB ราคา 1,250 บาท
โซล่าชาร์จเจอร์/ชาร์จเจอร์ PWM 10A/20A/30A  12/24V  
 – มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD   เพื่อแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า และ ค่ากระแสไฟฟ้า  ขณะทำงาน   
 – มี Port USB out สามารถชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ  หรือ ชาร์จไฟเอนกประสงค์  หรือ ต่อใช้ตามความต้องการได้ 

โทร.092-248-2637 / 062-880-0125