ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด On Grid

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ระบบนี้อาจดูเหมือนเทคโนโลยี่ที่อยู่เบื้องหลัง พลังงานแสงอาทิตย์ จะมีความซับซ้อนแต่จริง ๆ แล้วมีเพียงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในระบบไม่กี่ชิ้นเท่านั้น ที่ต้องติดตั้ง     การติดตั้ง ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ในบ้านพักอาศัย หลายท่านคงทราบดีว่าระบบออนกริดนั้นเป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซล่าเซลล์ สำหรับผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับอินเวอเตอร์ออนกริดแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า 

            ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว แต่ต้องการประหยัดค่าไฟ กล่าวคือ จะมีการผลิตกระแสไฟจาก แผงโซล่าเซลล์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์  inverter  ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า DC ให้เป็น 220 V   50 HZ AC แล้วจึงนำกระแสไฟที่แปลงแล้วนั้น ไปใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ถ้าระบบมีการผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที่ใช้ในบ้าน กระแสไฟฟ้าส่วนที่เกิน จะถูกป้อนกลับเข้าไปในระบบการไฟฟ้า

 จุดเด่นของ ระบบออนกริด  คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยระบบนี้ไม่ต้องสำรองแบตเตอรี่ ข้อดี คือ สามารถลดค่าไฟฟ้า หรือเรียกได้ว่าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน
      การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่สำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ On-grid 
   – กริดไทอินเวอร์เตอร์ (อินเวอเตอร์เชื่อมสายส่ง)
   – แผงโซล่าเซลล์
   – คอรโทรล เบรคเกอร์ DC , AC Surge 
ตู้ควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ กันฟ้า
   – อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์และโครงสร้างรองรับแผง
   – อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า สายไฟ DC ข้อต่อสาย MC4
– โครงสร้างรองรับแผงบนหลังคา
– พร้อมคู่มือการติดตั้งภาษาไทย

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 1.5KW 1 PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 1.5KW 1 PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสะไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1500 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 225 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1125 บาท/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 3KW 1 PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 3KW 1 PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 3000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 450 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,250 บาท/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 1PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 1PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์ และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 750 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,750 บาท/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 5KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 5000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 750 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,750 บาท/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 10KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 10KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 1,500 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 7,500 บาท/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 20KW 3PH

ชุดโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด 20KW 3PH

ชุดออนกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างโซล่าเซลล์และสายส่งจากการไฟฟ้า โดยจะดึงเอาพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน หากไม่พอจะดึงเอาไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมใช้งานด้วย ซึ่งระบบนี้จะไม่มีการสำรองแบตเตอรี่
กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 20000 W ต่อวัน
ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 3000 หน่วย/เดือน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 15,000 บาท/เดือน