ระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย

การติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริดในบ้านพักอาศัย หลายท่านคงทราบดีว่าระบบออนกริดนั้นเป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซล่าเซลล์ สำหรับผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับอินเวอเตอร์ออนกริดแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า 
         จุดเด่นของ ระบบออนกริด  คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยระบบนี้ไม่ต้องสำรองแบตเตอรี่ิ ข้อดีคือสามารถลดค่าไฟฟ้า หรือเรียกได้ว่าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน
      การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่สำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ On-grid 
   – กริดไทอินเวอร์เตอร์ (อินเวอเตอร์เชื่อมสายส่ง)
   – แผงโซล่าเซลล์
   – คอรโทรล เบรคเกอร์ DC, AC Surge 
   – อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์และโครงสร้างรองรับแผง
   – อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า สายไฟ DC ข้อต่อสาย MC4