การติดตั้งโซล่าเซลล์

    การติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานได้รับการตอบรับมาอย่างต่อเนื่องนับมาตั้งแต่มีการนำแผงโซล่าเซลล์เข้ามาติดตั้งใช้งานในประเทศไทย  การติดตั้งโซล่าเซลล์ ก็ได้มีการขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นนำไปสู่การนำไปงานตามบ้านเรือน ห้างร้าน สำนักงาน โรงงาน ตลอดไปถึงหน่วยงานราชการ

การติดตั้งโซล่าเซลล์
ระบบออนกริด ลดค่าไฟกลางวัน

 ติดตั้งโซล่าเซลล์ราคามีแน้วโน้มที่ลดลงจากเดิมเยอะมาก เนื่องจากมีการใช้งานกันมากขึ้น และ ทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลงอีกด้วย เพราะมีการผลิตกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้สเกลในการผลิต  รวมไปถึงอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกอย่างมีการนำมาใช้งานกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  สายไฟโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล
ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัย ได้มีการทำกันอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนแบบไหน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย จะมีความแตกต่างของลักษณะการติดตั้ง  หรือ ตามแตกต่างตามลักษณะหลังคา หลังคาบ้านที่เป็นแบบเมทัลชีท จะเหมาะแก่การนำแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากช่างติดตั้งสามารถเดินบนหลังคาได้สะดวก ในการทำงาน  แต่ลักษณะหลังคาอย่างอื่นก็สามารถทำการติดตั้งได้เช่นกัน 

การติดตั้งโซล่าเซลล์
ระบบออนกริด 5KW 3PH ลดค่าไฟได้เดือนละมากกว่า 1,000 บาท

     ปัจจุบันมีการรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านราคาที่หลากหลายมาก จากการออกแบบที่แตกต่างกัน  และการใช้เกรดวัสดุที่แตกต่างกันอีกด้วย การออกแบบที่แตกต่างกันเนื่องจากมีการประหยัดต้นทุนในการติดตั้ง ทำให้มีการลดหรือตัดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในระบบออกไป แต่ก็ยังทำให้ระบบโซล่าเซลล์ยังสามารถทำงานได้ เช่นการไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน จึงทำให้เมื่อถึงยามสถานการทีต้องการให้อุปกรณ์กันระบบทำงาน แต่ผู้ออกแบบไม่ได้ออกแบบให้ใส่ตั้งแต่แรก หรือ จะเป็นการลดต้นทุนจากเจ้าของบ้านเอง หรือ อาจจะไม่มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบและตระหนัก ตั้งแต่แแรก แต่อย่างไรก็ดี ในแง่มุมมองของผู้ให้บริการติดตั้งของซันเนอร์ยี่เองได้ตระหนักถึงจุดนี้ความปลอดภัยในข้อนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ใช้งานได้นานและคุ้มค่าในการลงทุน
ติดแผงโซล่าเซลล์ราคาของแผงโซล่าเซลล์ที่ละชนิด แต่ละแบบก็จะไม่เท่ากัน จะแตกต่างไปตามชนิดของแผงโซล่าเซลล์ โดยในตลาดปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ที่นำมาใช้งานกันจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ และ โพลีคริสตัลไลน์ คุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์จะมีความไวแสง และ มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟในแต่ละวันได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ แต่ราคาของแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนก็จะมีราคาสูงกว่าแบบโพลีด้วยเช่นกัน จึงทำให้ต้นทุนหลักของอุปกรณ์ที่เป็นแผงโซล่าเซลล์ ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ที่นำมาติดตั้งมีราคาไม่เท่ากัน 

การติดตั้งโซล่าเซลล์
ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ลดค่าไฟฟ้า

     แนวทางการติดโซล่าเซลล์ใช้กับแอร์เครื่องปรับอากาศ  เนืองจากแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และมีการทำงานที่ต่อเนื่องตามรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ แต่เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน จำเป็นต้องมีนำแอร์เครื่องปรับอากาศมาติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง หรือ เขตเมือง  เพราะมีมลพิษ ทางอากาศ และ ทางเสียงเยอะมากในปัจจุบัน ทำให้ทุกบ้านเรือน อาคาร สถานที่ ต้องนำแอร์เครื่องปรับอากาศมาติดตั้งใช้งาน ทำให้ค่าไฟในแต่ละสถานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน  จึงเป็นการที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการนำระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้งเพื่อลดบิลค่าไฟฟ้าให้กับอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน โรงงาน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว กับลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้นาน และดูแลรักษาง่ายสะดวก 
    ทั้งหมดที่ได้กลาวมานี้ก็เป็นแนวทางในการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ทางทีมงานซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ได้ทำการเรียบเรียง เพราะถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันใช้พลังงานสะอาดกัน เพราะทั่วโลกมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ด้วยจากปรากฎการณ์โลกร้อนที่มีให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น มลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น  และยิ่งล่าสุดมีฝุ่น PM2.5 ที่ทำให้ไม่ต้องเปิดประตูบ้านกันเลยทีเดียว 

ระบบของโซล่าเซลล์ภายในบ้าน ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังนี้

  1. On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด
  2. OFF Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด
  3. Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด

On Grid System หรือระบบโซล่ารูฟท๊อป Solar Roof Top system
เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะใช้อุปกรณ์เพียง แผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on grid)โดยหลักการ แปลงไฟกระแสตรงจาก แผงโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบ การไฟฟ้าเพื่อทำการ ขายไฟฟ้าคืน (กรณีนี้ต้องทำสัญญากับผู้รับซื้อก็คือ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) หรือ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้
ข้อดี สามารถลดค่าไฟฟ้า หรือใช้ไฟฟ้าฟรี (หากใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก) เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครทำสัญญาและยื่นเอกสาร ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติ แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังทำการซ่อมระบบสายไฟฟ้า การใช้งานระบบนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิตระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์

Off Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด

2.1 ระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรรี่ (Off Solar grid connect system) คือระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ (ในประเทศไทยคือการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ระบบออฟกริดนี้จะแยกเดี่ยวออกมาโดยผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการไฟฟ้าซึ่งสามารถแยกหมวดย่อยลงไปได้อีกตามลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่จะใช้งานว่าเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยต้องเลือกโหลด (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ระบบออฟกริตนี้อาจมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอีกแบบหนี่งว่าระบบแสตนด์อโลน (Stand Alone System) หรือระบบแยกเดี่ยว ซึ่งมีวิธีการต่อระบบที่หลากหลาย ทั้งต่อโหลดกระแสตรง กับแผงโซล่าเซล่าเซลล์ (ซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง) โดยตรง หรือนำไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผง ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(โดยอินเวอร์เตอร์)สำหรับไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้วได้

2.2 แผงโซล่าเซลล์ต่อพ่วงกับแบตเตอรี่และโหลดกระแสตรง ข้อดีของการต่อระบบแบบนี้คือเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ เราก็ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จ่ายให้กับโหลดได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่มากเกินไปเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว นอกจากนี้เวลาที่นำพลังงานไฟฟ้าที่เก็บสะสมในแบตเตอรี่ออกมาใช้ต้องระวังอย่าให้แบตเตอรี่คลายประจุมากเกินกว่าที่สเป็คของแบตเตอรี่ที่ระบุไว้เพราะอาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วเช่นกัน ส่วนใหญ่การต่อระบบแบบนี้จะใช้งานกับเรือขนาดเล็กกระท่อมขนาดเล็ก และใช้กับระบบแสงสว่างเท่านั้น

2.3 แผงโซล่าเซลล์ที่มีเครื่องควบคุมการชาร์จประจุให้กับแบตเตอรี่ (Charge Controller) ซึ่งจ่ายไฟให้กับโหลดกระแสตรง ข้อดีของการมีเครื่องควบคุมการชาร์จประจุ Charge Controller คือสามารถควบคุมการไหลของประจุไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ได้และจะหยุดการชาร์จเมื่อไฟที่เก็บในแบตเตอรี่มีแรงดันเกินกว่าที่ตั้งค่ากำหนดไว้ จึงทำให้แบตเตอรี่มีอายุที่ยาวนานมากขึ้น การต่อแบบระบบนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไป ใช้กับบ้านพักอาศัยที่ห่างไกลผู้ผลิตไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง รวมทั้งอาจจะไปประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ที่ไม่ต้องการลากสายไฟฟ้าไปเพราะมีต้นทุนเรื่องสายไฟฟ้าที่มีราคาสูงได้อีกด้วย

2.4 แผงโซล่าเซลล์ต่อกับเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ โดยที่มีตัวอินเวอร์เตอร์แปลงจาก ไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับโหลดที่ใช้กับกระแสสลับได้ โดยไฟกระแส ตรงที่ออกจากแบตเตอรี่ก็ยังสามารถจ่ายให้กับโหลดกระแสตรงได้อีกด้วย ระบบแบบนี้มีข้อดี คือมีความยืดหยุ่นในการหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานเพราะโดยทั่วไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ยกตัวอย่างอาจจะใช้พัดลมกับไฟกระแสสลับที่แปลงจากอินเวอร์เตอร์ และใข้ระบบไฟส่องสว่างกับไฟกระแสตรงก็ได้

Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด
ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด (SOLAR HYBRID SYSTEM) คือเอาระบบ ออนกริด (On Grid) และออฟกริด (Off Grid) มารวมกัน ช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไฟจากแผงโซล่าจะป้อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้เลย ก่อนที่จะเข้าไปชาร์ทในแบตเตอรี่ เมื่อโหลดใช้งานน้อยลง จนกระแสไฟจากแผงโซล่าเหลือก็จะค่อยชาร์ทเข้าเก็บในแบตเตอรี่ วิธีนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ อีกด้วย ซึ่งถ้าเป็น OFF GRID INVERTER จะต้องเข้ามาที่แบตเตอรี่ก่อน แล้วค่อย แปลงไฟด้วยอินเวอร์เตอร์ ให้เป้นกระแสสลับ