พลังงานหมุนเวียน ใช้โซล่าเซลล์สร้างแสงสว่างให้กับคุณ

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน ใช้โซล่าเซลล์สร้างแสงสว่างให้กับคุณ

ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ ผู้ยืนหนึ่งสู่ผู้ให้บริการด้านงานโซล่าซลล์แทบทุกชนิดที่จำเป็นในงานการต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกันทั้งระบบ ประกอบไปด้วย ระบบ On Grid ระบบ Off Grid และรูปแบบของการทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะในชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ซึ่งถือได้ว่าอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำงานที่สะท้อนออกมาเป็นพลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อคนที่ใช้ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน

อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ตามหลักการจะมีชุดโซล่าเซลล์ตั้งต้นมาก่อน ซึ่งในเซ็ทของแต่ละระบบของโซล่าเซลล์ ก็จะมีอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่จำเป็น และไม่จำเป็นก็ได้บางอย่างที่ต้องได้รับการออกแบบให้เข้ากับระบบการทำงาน ผ่านวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการทำงานของโซล่าเซลล์ และสามารถออกแบบทุกอุปกรณ์ พร้อมกับต่อติดตั้งแผงและตู้คอนโทรลแผงเซลล์แต่ละแผงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ซื้อไปทุกคนได้รับเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับเงินลงทุนกับเครื่องโซล่าเซลล์ ที่ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มาทีหลังจึงยังไม่มีผู้รู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มากนัก หากเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ แต่ก็คือ นวัตกรรมนำสมัยที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองของเจ้าของบ้าน และผู้คนที่เพิ่งสร้างบ้านเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก ไม่เว้นแม้แต่สถานประกอบการ และเจ้าของอาคารทั้งแบบที่เปิดให้เช่า เปิดขายห้องเช่า และเปิดให้เช่าเป็นสตูดิโอ สำนักงาน หรือการก่อตั้งธุรกิจ SME ก็ตาม ตามที่เข้าใจกันดีว่าใครที่เป็นเจ้าของอหังสาริมทรัพย์ ก็น่าจะล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริโภคไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นพิเศษ ทั้งสิ้น ซึ่งน่าจะต้องการเป็นเจ้าของพลังงานไฟฟ้าผลิตได้ด้วยตัวเอง เป็นเจ้าของพลังงานความร้อนที่สามารถจับต้อง และนำมาใช้งานได้จริง ๆ

การเชื่อมต่อระบบของโซล่าเซลล์จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นจำนวนมาก ตามหลักการการติดตั้งโซล่าเซลล์เราสามารถเชื่อมแผงและชุดอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ผ่านวิธีการเชื่อมต่อ 2 รูปแบบ ที่จำเป็นต่องานช่างโซล่าเซลล์ ได้แก่

1. การเชื่อมต่ออนุกรม โซล่าเซลล์ ระบบการทำงานอาจเปรียบเทียบได้กับถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ ที่มีขนาด AA/AAA ขั้ว +/- ถ่านไฟฉายจะจ่ายไฟฟ้า 1.5V เวลานำมาวางเรียงต่อกันแบบอนุกรม ที่มีขั้ว + ต่อขั้ว – พอต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายมาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จ่ายออกมาเป็นพลังงานตามแต่จำนวนของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ร่วมกัน โดยแผงโซล่าเซลล์จะเป็นขั้ว +/- ที่นำมาต่อแบบอนุกรม เช่นเดียวกันกับการต่อเชื่อม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเท่ากับจำนวนโวลท์ กับค่าวัตต์ในแต่ละเซลล์แสงอาทิตย์รวมกัน

2. การเชื่อมต่อแบบขนาน ของโซล่าเซลล์ จะเป็นการต่อเชื่อมด้วยการต่อขั้ว + และขั้ว – ของแผงโซล่าเซลล์ทุกเซลล์ให้ตรงกัน แล้วจึงนำมาต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าหากัน  

แม้ว่า ผู้ติดตั้งที่ทำการเชื่อมต่อจะมีความสำคัญทางเรื่องของฝีมือและความเข้าใจต่อระบบการเชื่อมต่อของโซล่าเซลล์ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์โซล่าเซลล์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะว่า ระบบเชื่อมต่อต้องอาศัยอุปกรณ์รองรับ สายไฟเชื่อมต่อโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในชุดโซล่าเซลล์ ซึ่งควรได้รับการจัดตั้งเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรก ก่อนที่จะออกมาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

แต่สิ่งที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ให้ได้ลองทำความรู้จักกับอุปกรณ์จุกจิก อย่างสายไฟโซล่าเซลล์ ที่ซึ่งก็จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่นำมาผลิตสายไฟแบบเฉพาะที่มีคุณสมบัติของการป้องกันความร้อนสูงได้ดี จากที่โซล่าเซลล์มีระยะเวลาในการใช้งานค่อนข้างยาวนาน ทั้งยังต้องใช้งานอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อรองรับการส่งจ่ายไฟฟ้าโดยตัวนำความร้อนที่ถือเป็นคุณสมบัติหลักใหญ่ในชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ระบบ On Grid, Off Grid, Hybrid ตามหลักการทำงานของพลังงานหมุนเวียน จากแสงแดด

สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในแต่ละครั้งนั้น ควรที่จะต้องเลือกใช้สายไฟโซล่าเซลล์ แบบสายไฟ PV1-F อันเป็นสายไฟฟ้าชั้นเยี่ยมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับบรรดาแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ มีความแข็งแรง ทนทาน เนื่องจากผลิตจากทองแดงเคลือบกับดีบุก ที่มีการหุ้มฉนวนถึง 2 ชั้น ทนต่อความร้อนสูงได้ดี มากกว่านั้นด้วยความที่ ระบบโซล่าเซลล์ คือการเก็บพลังงานความร้อนมาใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะแสงอาทิตย์ ก็คือพลังงานความร้อนที่ได้จากแสงแดด

มากกว่านั้น หากว่ากันตามทฤษฎีแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้สายไฟฟ้าแบบทั่วไป นำมาใช้กับแผงโซล่าเซลล์อย่างเด็ดขาด ผู้ที่จัดชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์จึงมีส่วนสำคัญในงานของการวางระบบ การเชื่อมต่อระบบ และสำหรับการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่จะทำให้โซล่าเซลล์เข้ากับอุปกรณ์โซล่าเซลล์แต่ละชนิดได้ จะต้องอาศัยการเลือกในซึ่งเรื่องของขนาดของสายไฟ ทั้งขนาด ความยาว ความสั้น และในการออกแบบระบบ โซล่าเซลล์ที่มีการทำงานแตกต่างกัน ทั้งแบบสำรองไฟฟ้าและโซล่าเซลล์แบบไม่สำรองไฟผ่านแบตเตอรี่ ที่มักติดตั้งกันตามบ้านเรือน หรือการติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟท็อป กระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์ และอื่น ๆ

คนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือผู้ออกแบบ จัดวางระบบของแผงโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใด ๆ ผู้ติดตั้ง ผู้จัดชุดอุปกรณ์ให้โซล่าเซลล์ จำเป็นที่จะต้องระวังเรื่องการพิจารณาลักษณะของสายไฟ คุณภาพของสายไฟฟ้าที่จะใช้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจร หรือเกิดไฟฟ้ารั่วได้ รวมทั้งผู้ใช้งานเองก็ควรเลือกชนิดของสายไฟอย่างเหมาะสม ต่อระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ที่คุณเลือกจะติดตั้ง เพราะสายไฟซึ่งเป็นออฟชั่นระดับเล็กของโซล่าเซลล์ก็ตาม แต่กลับพบว่าสามารถส่งผลโดยตรงไปถึงประสิทธิภาพต่อการทำงานของเครื่องโซล่าเซลล์ได้ หากว่าเราเลือกสายไฟฟ้ามาใช้อย่างไม่ถูกหลักการทำงานในระบบของมัน อาจจะทำให้สายไฟเกิดความร้อนจากแผงโซล่าเซลล์ที่ส่งต่อลงมา ซึ่งแผงโซล่าเซลล์เองก็มีหน้าที่ในการเก็บพลังงานความร้อน หรือพลังงานความร้อน ที่จะส่งผลต่อระบบอัคคีภัยภายในบ้านได้เลยจากการมีกระแสไฟฟ้าที่มากจนเกิดจำนวนต่อการรองรับของอุปกรณ์โซล่าเซลล์แต่ละชนิด สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือสายไฟในระบบกระแสตรง และกระแสสลับ อย่างว่า หากว่าใช้สายไฟโซล่าเซลล์ผิดประเภท หรือว่านำสายไฟระบบ AC มาใช้แทนสายไฟระบบ DC ซึ่งก็อาจจะช่วยลดต้นทุกสำหรับผู้รับเหมางานติดตั้งได้ แต่มันไม่ดีต่อตัวแผงโซล่าเซลล์เลยแม้แต่น้อย เพราะเมื่อใช้งานไปนาน ๆ สักพักหนึ่ง จะทำให้เกิดการสะสมความร้อน ความชื้นได้เป็นอย่างมาก หรือเกิดไคลบริเวณพื้นผิวของทองแดงที่ตัวสายไฟ เพราะไม่ได้มีการเคลือบผิวสายไฟด้วยดีบุกก่อน ส่งผลต่อไปที่ทำให้การนำกระแสลดลงจนนำไฟฟ้าได้น้อยลงเรื่อย ๆ เหตุผลมาจากสายไฟฟ้าในระบบ DC จะมีการวิ่งที่ผิวสายไฟ ถ้าสายไฟเกิดสกปรกจะทำให้กระแสการไหลของไฟฟ้าผ่านไปไม่สะดวก จนถึงขั้นอาจต้องรื้อถอนระบบสายไฟใหม่ทั้งหมด และเปลี่ยนเป็นสายไฟ PV โซล่าเซลล์เหมือนเดิมแทน

เหนือไปกว่านั้น เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของสายไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จะต้องมีความทนทานต่อความร้อนและอุณหภูมิได้มากที่สุด คือ ไม่ต่ำกว่า 80 องศาเซลเซียส โดยจะเรียกรวมสายไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ว่าสายไฟ PV / PV1-F ส่วนประกอบของสายไฟชนิดนี้ จะประกอบไปด้วยสายไฟเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้นพันรวมกันอยู่ภายใน จึงเข้ากันได้ดีกับระบบไฟฟ้าในระบบกระแสตรง DC ที่มีกระแสไหลผ่านได้เป็นอย่างดี

จากคุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเราได้รับมาผ่านแผงโซล่าเซลล์นั้น มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าไปสู่ในขอบสายไฟพวกเส้นเล็ก ๆ พวกนั้น จึงทำให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าสายไฟที่เป็นแบบเส้นใหญ่ ๆ เส้นเดียว และหรือสายไฟโดยปกติ ทั้งคุณสมบัติของสารเคลือบสายไฟฟ้าด้วยดีบุก จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อน ความชื้น และตระใคร่ได้ดีมากกว่า ทนทานต่ออุณหภูมิที่ไม่คงที ความร้อน สามารถทนต่อความร้อนได้สูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

โดยรวมแล้ว แม้การเชื่อมต่อระบบของแผงโซล่าเซลล์จะมีความสำคัญเพียงใด แต่หากซื้อสินค้าที่ไม่คุณภาพก็เสี่ยงต่อศักยภาพทางการทำงานของโซล่าเซลล์ ที่จะออกมาได้อย่างไม่เป็นไปตามสเปคของเครื่องตามการรับรองจากโรงงาน ฉะนั้นจึงต้องปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญ หรือปรึกษากับทาง บริษัท ซันเนอร์ยี่ เทคโนโลยี ผู้นำทางด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เหนือกว่าด้วยบริการติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างครบวงจร และการเดินทางไปติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงติดต่อมาผ่านบริษัทของเรา Sunnergy Tech Co., Ltd. ที่ผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ทุก ๆ ช่องทางจะมีรองรับกับผู้ที่ต้องการอยากทราบข้อมูลทุกชนิดของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุดโซล่าเซลล์ และราคา ค่าติดตั้ง ค่าลงเบียน โดยเมื่อตัดสินใจซื้อแผงโซล่าเซลล์ ก็มั่นใจได้สูงสุด ว่าจะได้รับประกันเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าทุก ๆ ชิ้นไปอย่างแน่นอน ยึดถือตามการรับประกันสินค้าสากลเพื่อผู้บริโภคพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ทุก ๆ คน