SolarRoofTop สร้างไฟฟ้า เพิ่มมูลค่าให้บ้านด้วยไฟจากแสงแดด

SolarRooftop

SolarRoofTop สร้างไฟฟ้า เพิ่มมูลค่าให้บ้านด้วยไฟจากแสงแดด

‘จากข่าวคราวโซล่าเซลล์ในช่วงสองสามปีหลังมานี้…’

พบว่าสถิติการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้าน SolarRoofTop เล็งเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วัดจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตตามนโยบายการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้รวมเป็นเวลาทั้งหมด 20 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป และที่จะไปสิ้นสุดใน ปี พ.ศ.2580 และมีการคาดการณ์ว่าจะมีไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม ถึง 10000 เมกะวัตต์ สำหรับหลังคาโซล่าเซลล์ ของทางฝ่ายประชาชน หรือโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน

หลังคาโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งทั่วไปตามบ้านเรือน สำหรับรูปแบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบส่วนกลาง ไม่ถือได้ว่าเป็น โซลาร์ประชาชนที่รองรับเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากที่เหลือใช้ภายในบ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนกลาง กกพ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. การเชื่อมต่อส่วนหนึ่งก็เพื่อขายคืนพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ แล้วจึงค่อยใช้ไฟฟ้าให้พอดิบพอดีกับขนาดความต้องการใช้ไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าเองนั่นแหละที่ต้องจ่ายราคาไฟต่อหน่วยให้กับเรา ที่สามารถเปลี่ยนให้บ้านกลายเป็นแหล่งรายได้เสริมรองจากปกติ ซึ่งถ้าหากอยากให้บ้านสร้างรายได้ให้ จำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่หรือทำเลที่ตั้งให้กลายเป็นกิจการ ในการซื้อ-ขายสิ้นค้าหรือแม้แต่แหล่งผลิตวัตถุดิบอะไรบางอย่างสำหรับส่งออก แต่กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจการที่ต้องดำเนินการโดยมนุษย์โดยทั้งสิ้น  ก่อนที่จะกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาได้มากและน้อยแล้วแต่กิจกรรมค้าขายของครัวเรือนนั้น ๆ

แตกต่างจากตัว แผงโซล่าเซลล์ โดยสิ้นเชิง เนื่องจาก เพียงแค่คุณจัดการกับช่วงเวลาในการติดตั้งให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถใช้สร้างรายได้ในส่วนโซล่าเซลล์ที่พักอาศัยได้เลยโดยไม่ต้องเปลืองแรงหยิบจับ หรือทำอะไรเลย เพียงแค่จัดการดูแล หมั่นทำความสะอาด รักษา เพื่อยืดอายุเครื่องผลิตไฟฟ้าของตัวเอง ให้สามารถช่วยยืดอายุแผงโซล่าเซลล์ในการตอบแทนการลงทุนของคุณให้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งที่โซล่าเซลล์สามารถตอบแทนให้คุณได้อย่างแท้จริงนั่นคือช่วยลดค่าไฟฟ้าลง และหรืองดเว้นจากรายจ่ายค่าไฟฟ้าของบ้านในแต่ละเดือนให้ไม่เหลือแม้สักบาทได้เลยทีเดียว

ข้อดีในการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคานั้นมีได้มากกว่าเสีย แม้จะยังเป็นเงินทุนที่ต้องทุ่มให้พอสมควรในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก็ตาม แต่ ‘ข้อดี’ ของมันมีมากกว่านั้น นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้ว ยังเป็นเสมือน “ร่มกันแดดบนหลังคาบ้าน” ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับบ้านที่ความร้อนสะสมมากในยามกลางวันโดยที่ยังทำอะไรไม่ได้ นับได้ว่าหลังคาโซล่าเซลล์คือการลงทุนที่อาจจะดีกว่าก็เป็นได้ ถ้าหากว่าเทียบกับการต่อเติมบ้านใหม่ทั้งหลัง แต่แผงโซล่าเซลล์จะเป็นการติดตั้งเพียงจุด ๆ เดียว คือ บนหลังคาบ้าน หรือจะเป็นบนอาคาร ในส่วนของดาดฟ้า หรือพื้นที่ที่มีที่ว่างบนอาคารหลังนั้น จึงไม่ได้เป็นการต่อเติมที่ไปทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในบ้านเกิดความเสียหายแม้แต่น้อย แค่บนหลังคาเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ส่วนบนเพียงแห่งเดียว โดยหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และไม่จำเป็นต้องปรับจูนระบบอุปกรณ์ในชุดโซล่าเซลล์เครื่องใดอีก การทำงานของโซล่าเซลล์ก็จะลื่นไหลไปเองโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว และจะดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านให้คุณไปได้ตลอดในอายุการใช้งานของโซล่าเซลล์แต่ละรุ่น ซึ่งจะมีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกติดตั้งบวกกับความต้องการใช้งานไฟฟ้า

โดยหลังคาโซล่าเซลล์ จะมีรูปแบบการทำงาน 2 อย่าง เริ่มแรกจะเป็นโซล่าเซลล์ในระบบที่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตติดตั้งเสียก่อน เนื่องจากต้องการจะขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบของทางการ จากการที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์หลายแผ่นด้วยกัน เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเหลือและเกินมามากกว่าจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้ในบ้าน ส่วนโซล่าเซลล์เสรี หมายถึง แผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง (IPS) โดยที่จะไม่มีไฟฟ้าเชื่อมต่อการไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าไหลคืนย้อนกลับเข้าสู่ระบบจ่ายไฟทั่วไป นั่นคือ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ใช้ด้วยตัวเองโดยไม่ขายไปคืนสู่ระบบของทางการ แต่ทว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยในชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ทั้งตัวแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานในบ้านได้ และสำหรับตัวกับเก็บพลังงานไฟฟ้า อย่างแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หรือตัวชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์ เป็นต้น

สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในช่วงเริ่มต้นถือว่ามีอัตราอยู่ในระดับสูงทีเดียว ทั้งตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน โรงงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังก่อเกิดการลดทุนในรูปแบบธุรกิจที่ใช้ตัวแปรหลักอย่างหลังคาโซล่าเซลล์เพื่อการขับเคลื่อนในการเปิดโรงงานเพื่อขายไฟเสียเองในราคาอัตราที่ต่ำกว่ามาก นั่นคือการให้บริการในรูปแบบ Private PPA ที่กำลังเป็นกระแสทางพลังงานในสังคม Private Power Purchase Agreement (Solar PPA) หรือ สัญญา ซื้อ-ขาย ไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจการที่สามารถดำเนินงานในการทำธุรกิจในการสร้างรายได้ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ นั่นเอง

เหตุผลที่เริ่มมีผู้ที่สนใจและหันมาใช้งานแผงโซล่าเซลล์ แทนการซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาล เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีมูลค่าการลงทุนในระยะยาวตรงนี้ลดน้อยลง บวกกับความเสี่ยงมีน้อยมากแถมยังเป็นการทำเพื่อบ้าน หรือรายจ่ายภายในบ้านลดน้อยลง ซึ่งสามารถลดต้นทุนรายจ่ายประจำวันของคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้ลงทุนในการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นลดน้อยลงมากกว่า 50% ตลอดระยะเวลา 6-7 ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้

ซึ่งมันก็อาจจะถึงเวลาปรับเปลี่ยนกันได้แล้ว เพราะพลังงานไม่ใช่แค่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วพลังงานเป็นของทุกคนที่พร้อมจะหยิบยืมเอาพลังงานจากฟ้า ผ่านการแปรรูปโดยโซล่าเซลล์จากแหล่งกำเนิดของแสงแดด แล้วยังเป็นผลดีอีกอย่างในด้านความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ และรวมถึงของทั้งโลกจากทรัพยากรที่เริ่มจะลดน้อยลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งกว่านั้น นี่ยังเป็นการให้ความร่วมมือในการขยายการเติบโตในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเริ่มเข้ามาแทนที่รูปแบบการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและด้วยการผลิตใช้เองภายในครัวเรือน ตามหลักการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาตัวเองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย