แบตเตอรี่ ชนิด เติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์จัดส่งเร็วทั่วไทย
แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล สำหรับระบบโซล่าเซลล์

โทร.092-248-2637 / 062-880-0125 

เลือกซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลโปรโมชั่น
     Sunnergy แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลครบวงจร ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ที่นำมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์เรียกว่าแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างมากอีกตัวหนึ่งในระบบโซล่าเซลล์ เพราะเปรียบเสมือนถึงเก็บน้ำ หรือ เก็บสะสมพลังงานนั้นเอง  ถ้าหากเราเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ไม่มีคุณภาพในระบบโซล่าเซลล์จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ เก็บไฟไม่อยู่ ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้งานด้อยประสิทธิภาพ และ ไม่สามารถเก็บไฟได้เพียงพอและใช้งานได้นาน นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเริ่มติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 
    ซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์ จึงมีความจำเป็นในการคัดสรรค์ ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งมอบ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อเสถียรภาพที่ดีของระบบโซล่าเซลล์อย่างแท้จริง  ด้วยประสบการณ์การการส่งมอบแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องมาหลายปีโดยแบ่งเป็นกลุ่มแบตเตอรี่ต่อไปนี้ 

   กลุ่มแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล โซล่าเซลล์แบบน้ำ (ชนิดเติมน้ำกลั่น)

SunnergyBellco

 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 85แอมป์12โวลต์ 85Ah12V  ราคา 
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 100แอมป์12โวลต์ 100Ah12V  ราคา 
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 135แอมป์12โวลต์ 135Ah12V  ราคา  6500-
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 160แอมป์12โวลต์ 160Ah12V  ราคา 
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 210แอมป์12โวลต์ 210Ah12V  ราคา  10200-

SunnergyYousa

 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 50แอมป์12โวลต์ 50Ah12V
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 65แอมป์12โวลต์ 50Ah12V
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 100แอมป์12โวลต์ 50Ah12V
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 130แอมป์12โวลต์ 50Ah12V
 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล ขนาด 170แอมป์12โวลต์ 50Ah12V

   กลุ่มแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล โซล่าเซลล์แบบแห้ง

 • แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลแบบแห้ง 
 • SunnergyVision
 • SunnergyฺGlobal
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบบเจล   Gel Deep cycle Battery
 • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบบAGM  AGM Deep cycle Battery

 เบลโก้ แบตเตอรี่สำหรับงานโซล่าเซลล์ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
🎉คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ Bellco
– โครงสร้างแผ่นธาตุที่ให้พลังงานปะจุไฟฟ้า
– ออกแบบให้เก็บกระแสไฟได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 2 เท่าตัว
– สามารถใช้งานในอัตรารอบการทำงานสูงกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป
– ราคาถูกกว่าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ 15-40% 🎉คุณภาพทัดเทียมกัน
– อายุการใช้งานยาวนาน
– เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
– ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  – 85Ah    ราคา 5,200.-
  – 100Ah  ราคา 5,900.-
  – 135Ah  ราคา 6,300.-
  – 210Ah  ราคา 9,850.-

EP Battery แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่าย กระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยกไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซล่าเซลส์
🎉คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ
– สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานาน
– สามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำ
– บำรุงรักษาง่าย
– อายุการใช้งานยาวนาน
– เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  – 50Ah   ราคา 4,350.-
  – 65Ah   ราคา 5,200.-
  – 100Ah  ราคา 6,600.-
  – 130Ah  ราคา 7,000.-
  – 170Ah  ราคา 9,500.-