แบตเตอรี่ ชนิด แห้ง

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล
    จะถูกออกแบบมาเป็นแบตเตอรี่แบบปิดผนึก ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่สามารถติดตั้งได้ทั้งในมุมเอียง มุมใดมุมหนึ่ง หรือตะแคงทิศทางใดก็ได้ แบตเตอรี่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเช่น รถไฟฟ้า-โฟล์คลิฟท์-รถกอล์ฟ-ไฟฟ้าแสงสว่าง-EXIT Light-Emergency Light-ระบบโทรศัพท์ PABX-เครื่องมือวัดต่างๆ และ เครื่องสำรองไฟ UPS แบตเตอรี่ไม่เหมาะที่จะใช้กับรถยนต์ ที่มีการดึงพลังงานอย่างรุนแรงขณะสตาร์ทรถจะมีขั้วและสายไฟขนาดใหญ่ และติดตั้งใช้งานในที่อุณหภูมิสูง การประจุแบตเตอรี่ ควรอยู่ที่ 10% ไม่เกิน 25% ของขนาดพิกัดกระแสแบตเตอรี่ ควรใช้เครื่องชาร์จแบบแรงดันคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟต่ำ   การเก็บแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไห้เต็ม และนำมาตรวจเช็ค ชาร์จไฟให้เต็มทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน และควรเก็บในที่มีอุณหภูมิ 20-25°C     อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จะถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 5-6 ปี หรือ 10-15 ปี แล้วแต่ชนิดและขนาด อุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่กำหนด 20-25 oC เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 20°C จะทำไห้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง และปัจจัยหลักอีกอย่างคือ จำนวนรอบการใช้งาน และค่าการคายประจุ หากมีการใช้งานและค่าการคายประจุสูงDOD (Depth Of Discharge ) ของความจุแบตเตอรี่ จะมีผลให้รอบการใช้งานลดลงด้วย  ดังนั้นการเลือกใช้แบตเตอรี่ ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นสำคัญเพื่อจะได้ประมาณการอายุการใช้งานได้
โทร.092-248-2637 / 062-880-0125 

   แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 

เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ ได้

เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ เป็นพลังงานทด แทน

ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการเปรียบเทียบ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์หรือแบตรถกอล์ฟ (Deep cycle battery) กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดา (Automotive Battery) แบตเตอรี่โซล่าเซลล์

– แบตเตอรี่ออกแบบมาให้สามารถใช้จ่ายกระไฟสูงได้อย่างต่อเนื่อง

– แผ่นธาตุของแบตเตอรี่มีลักษณะหนา และแข็งแกร่งกว่าแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อรองรับการ

เก็บพลังงานและจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง

– โครงสร้างแผ่นธาตุมีความทนทานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์มาก

– มีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่องมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์

– เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟต่อเนื่อง

– อายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ เพราะมีแผ่นธาตุที่หนากว่า 

– ราคาจะสูงกว่าแบตเตอรี่รถยนต์

ข้อควรระวังในการงานแบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบบน้ำ

– ควรตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ บรรจุกรดกำมะถัน ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า

– กรณีกรดจากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบ

แพทย์ กรณีที่กรดถูกภายนอกร่างกาย ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด

– ขณะใช้งานหรืออัดไฟแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แก๊สที่เกิดจากแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

สามารถติดไฟได้ จึงไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟ บริเวณที่อัดไฟแบตเตอรี่ เพราะ

อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ ห้ามใช้ค้อนหรือของแข็งเคาะบนขั้วแบตเตอรี่ หรือบน

ส่วนต่างๆของแบตเตอรี่

โทร.092-248-2637 / 062-880-0125