แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 100W

100Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 100W

คุณสมบัติโซล่าเซลล์:

โซล่าเซลล์ 100W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power (Pmax)                            100W

โซล่าเซลล์  100W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power Voltage (Vmp)                18V

โซล่าเซลล์ 100W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power Current (Imp)                5.55A
โซล่าเซลล์  100W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Open Circuit Current (Voc)                      22.5V
โซล่าเซลล์  100W Mono พลังงานแสงอาทิตย์  Short Circuit Current (Isc)                       4.44A
โซล่าเซลล์  100W Mono  พลังงานแสงอาทิตย์  Naminal Operating Cell Temp (Noct)    -45 to 80 C
โซล่าเซลล์  100W พลังงานแสงอาทิตย์  Maximum System Voltage                      DC600V
โซล่าเซลล์  100W พลังงานแสงอาทิตย์  Maximum Series Fuse                                 9A