แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 120W

80Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 120W