แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 140W

80Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 140W