แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 180W

80Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 180W