แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 250W

แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 250W

120W