แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 280W

แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 280W