แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 60W

60Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 60W

Specifications :
ขนาด แผงโซล่าเซลล์:670x760x30mm
น้ำหนัก แผงโซล่าเซลล์:6kg
Electrical Parameters
Peak power ( Wp): 60W
โซล่าเซลล์ Open circuit voltage (Voc): 21.6V
โซล่าเซลล์ Optimum power voltage (Vm): 18.50V
โซล่าเซลล์ Short Circuit Current (Isc): 4.11 A
โซล่าเซลล์ Optimum operation current (Im): 3.74 A