แผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 80W

80Wแผงโซล่าเซลล์ Mono crystalline 80W

คุณสมบัติโซล่าเซลล์:

โซล่าเซลล์ 80W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power (Pmax)                            80W

โซล่าเซลล์  80W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power Voltage (Vmp)                18V

โซล่าเซลล์ 80W  Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Power Current (Imp)                4.44A
โซล่าเซลล์  80W  Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Open Circuit Current (Voc)                      22.5V
โซล่าเซลล์  80W  Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Short Circuit Current (Isc)                       4.60A
โซล่าเซลล์  80W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Naminal Operating Cell Temp (Noct)    -45 to 80 C
โซล่าเซลล์  80W  Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum System Voltage                      DC600V
โซล่าเซลล์  80W Mono พลังงานแสงอาทิตย์ Maximum Series Fuse                                 9A